Wednesday, December 2, 2015

Ringkasan Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Malaysia

Hak asasi manusia merupakan perkara yang sering menjadi tuntutan masyarakat dalam memastikan hak yang sama rata dapat dinikmati bersama tanpa mengira pangkat, darjat, keturunan, agama, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Secara umumnya hak asasi manusia bermaksud cara atau tindakan seseorang manusia memperlakukan seseorang manusia yang lain  mengikut dasar kemanusian yang sebenar.

Sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957, kebebasan atau hak asasi manusia jarang sekali diperdebatkan. Walaupun konsep kebebasan asasi kadang kala dibangkitkan, ia tidak lebih daripada sekadar perbincangan dari sudut  ilmuan semata-mata. Mengimbas sejarah hak asasi manusia di peringkat antarabangsa, Perisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia 1948 oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) adalah merupakan titik permulaan pengakuan antarabangsa mengenai hak asasi manusia. Deklarasi ini memberi penekanan kepada kebebasan untuk bersuara dan kebebasan untuk memenuhi keperluan asas. Pada tahun 1966 pula, satu perjanjian antarabangsa berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial turut diadakan, iaitu Perjanjian Antarabangsa Berkaitan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Seterusnya pada tahun 1986, Deklarasi Hak Untuk Membangun telah diiktiraf sebagai satu hak yang tidak boleh dipisahkan dari manusia. Sesungguhnya perdebatan berhubung dengan isu hak asasi manusia di peringkat antarabangsa adalah isu yang berterusan sehingga kini.


Di Malaysia, gesaan dan kritikan mengenai hak asasi manusia sering kali dibangkitkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya badan bukan kerajaan (NGO) seperti Aliran, Hakam dan Suaram. Namun tuntutan ini semakin menjadi-jadi akibat masalah politik yang dialami negara khususnya pada penghujung tahun 1990. Hasilnya Kerajaan telah merangka Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia yang telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 1999. Suruhanjaya kebangsaan ini lahir tepat pada masanya, sejajar dengan kehendak dan desakan rakyat secara umum supaya diwujudkan satu institusi yang bebas bagi menjaga dan memelihara hak asasi manusia di Malaysia.Penubuhan Suruhanjaya ini dilihat sebagai satu perkembangan positif yang membuka satu lembaran baru dalam sejarah perjuangan dan perlindungan hak asasi di negara ini. Kewujudannya diharap akan menyuntik satu kesedaran yang luas dalam kalangan rakyat mengenai hak asasi yang dijamin di sisi undang-undang.

Oleh: Harlida Abdul Wahab
Sumber: http://repo.uum.edu.my/

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...